[PDF / Epub] ☉ Ekmek Parası By Muzaffer İzgü – Agedanna.info

Ekmek Parası Ekmek Paras , Muzaffer Zg N N Ocuklar I In Yazd En G Zel Romanlardan Biri Kitab N Zelli I, Yazar N Kendi Ocuklu Unun Hik Yesini AktarmasBu Kitapta I Ini Kaybeden Bir Baba, Ayakkab S Olmayan Ocuklar, Su Bask N Nda Y K Lan Bir Ev, Kaybolan E Yalar Ve Ev Sahibinin Kar S Nda B K Len Boyunlar Yla Anlat Lan Bir Ailenin Hik Yesine Tan Kl K Edeceksiniz T M Bu Olumsuzluklara Ra Men D Nyan N En G Zel Ailesinin Hik Yesi


10 thoughts on “Ekmek Parası

  1. says:

    lkokulda T rk e dersinde devimdi ok etkilenmi tim Kitab bitirip s n fta zetini okudu umda da herkesin etkilendi ini, baz lar n a latt n hat rl yorum Kitaplar n g c n belki de ilk kez o an idrak ettim Sonra da okuma a k m ba lad zaten.


  2. says:

    3,5


  3. says:

    T rk e dersinde dev olarak retmenim annem taraf ndan verilen bir kitapt dev de olsa sevmi tim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *