❰Read❯ ➬ Informatičar starog kova Author Kristijan Mirić – Agedanna.info

Informatičar starog kova Informati ar starog kova je iznimno zabavna knjiga ak i ako niste iz informati ke bran e Dalo bi se to usporedit, tajaznam, s lektorima i copywriterima Uvijek je posrijedi posao za koji svi misle da ga znaju bolje od tebe i uvijek je tu negdje i ona a ta ti to radi osim to sjedi za ra unalom, to nije posao Kristijan Miri uzima te premise, igra se njima i oslikava nam i informati ara starog kova , ali korisnika nikakvog kova koji je pametniji od prodava a, koji ho e novo ra unalo samo da mu bude ve e od susjedovog i koji, onako usput, odlo i pisa na asfalt trajektnog pristani ta kako bi zapalio cigaretu Kako je zavr io pisa ne moram obja njavati, ali na kraju svega opet je deblji kraj izvukao informati ar To je vjerojatno zato jer je informati ar jedno od onih zanimanja u Hrvatskoj koje bi svi radili bolje od onih koji su obu eni da se njime bave Zbirka zapisa s bloga iznimno je zabavno tivo koje se brzo ita, ali govori pone to o svima nama, a ne samo o informatici Problem je to tivo koje je ovako neposredno i iskreno ne e sjesti svima Mi smo, slo it ete se, ipak pristojni ljudi i ne volimo kad nam netko sve ka e u facu. Kristijan Miri Je Najbolji Popravlja Kompjutera U Srednjoj Dalmaciji, A Uz To Je I Pravi Pisac Do Ovog Zaklju Ka Sam Do Ao Empirijski, Prije Jedno Tri GodineJa Na Idili Nom Dalmatinskom Oto I U, Kontempliram O Tome Kako Je Genijalno Ovako Se Izolirat, A Onda Zapnem Nogom Za Kabel Od Laptopa, Laptop Opizdi Sa Stola I Drito Na Konektor Od Napajanja Laptopu Ni Ta Jer Je Konektor Ubla Io Pad, Ali S Punja Em Se Mogu Pozdravit Di Sad Na Informati Kog Stru Njaka, Jebala Te Izolacija I Idili Ni Oto Ki Turizam Mislim Se, Mislim Ima Onaj Bloger, Ne Pi E Na Blogu Odakle Je, Ali Jide Slovo I , Sigurno Je Iz Ibenika Aljem Tipu Mail Ja Sam Vjerni Itatelj, Ima Li Prodat Punja Za HP A Ali Odma Sti E Mail Nakon Pola Sata Na Godi Njem Sam, Ali Nema Problema Na Emo Se Tu I Tu, Kad Ti Pa E Tu Sam Skonta Da Je Ovjek Pravi Pisac Kad Piscu Ka E Redovno Te Itam, Bi Li Mi Pomoga Prinit Fri Ider Na Tre I Kat , Iz Njegovog Odgovora Odmah Zna Na Emu Si Ako Te Otka I, Zna Da Mu Je To Njegovo Pisanje Samo Hobi I Da Mu Nije Nimalo Stalo Do Svog Itatelja Ako Ka E Nema Problema, Mo E I Na Etvrti , Onda Si Naletio Na Pravog Pisca , Ovjeka Koji Ivi Za Re Enicu Super Mi Je To Ta Pi E Zapisi iz rovova informati ke svakodnevice Autor je pod jedan stara iskusnjara pod 2a o tra vida i pod 2b brzog mozga Tekst o etiri kantuna poslovnoga kruga je sam zaradio za pet zvjezdica. E to se zove gola istina, bez dlake na jeziku Duhovito i istinito Ne sje am se kad sam se toliko puta nasmijao uz knjigu o informatici Ismijavanje ljudske gluposti, dru tva, pisanje bez dlake na jeziku, i svima omiljeni fra Vjenceslav natjerat e vas da ovu knjigu ne ispu tate iz ruku Ne samo to, nego sam i naucio nekoliko bitnih stvari o ivotu.Ako Bog postoji on mo e biti jedino informati ar Ne upisujte ekonomiju ili pravo ako elite dobro svojoj zemlji.Ignorirajte webshopove.Svemir i sve unutar njega se dijeli na 1, 2a i 2b. Fenomenalna knjiga Tople preporuke Kristijan Miri INFORMATI AR STAROG KOVA Gra evinari izmi aju 200 vrsta betona dok ne na u najbolji Arheolozi iskopaju 100 livada dok ne na u tri ko ice i jednu slomljenu terinu Doktori amputiraju 100 poplavljenih nogu dok ne sku u da rebatinke pu taju Ali zato informati ar kad dobije problem sidne i rije i ga Autor ove knjige najbolji je popravlja kompjutera u Srednjoj Dalmaciji, a ujedno i pravi pisac , kako e ga u predgovoru opisati g din Vlado Buli Do objave ove knjige, autor je postao i kultni bloger sa zanimljivim temama iz informati kog posla, ali i irokog spektra znanja iz ekonomije, prava, politike, bankarstva struka koje bi, po autorovu mi ljenju, trebalo zakonom zabraniti Informati ari su normalna eljad, normalnog ak malo iznadprosje nog izgleda, normalno se obla imo, jebemo nako solidno, nelo e, deremo, lo emo, dru imo se, samo eto, malo smo inteligentniji od propalica koje nisu znale ni ta rukama radit, pa su postali ekonomisti, brokeri itd U informatici spadam u one korisnike koji se dobro slu e kompjuterom ali u kona nici ipak sam laik Za prevo enje stru nih izraza iskoristila sam svoju bolju polovicu, kad god je trebalo da pri a sjedne na svoje mjesto O arala me autorova duhovitost o informati aru kao centru svijeta, uz usputno ismijavanje snobizma i ljudske gluposti, te njegov analiti ki i metodi ki pristup, kako vlastitoj tako i ostalim strukama na ega dru tva A o tome koliko sam se naglas smijala, mogla bih na iroko i naduga ko pri ati, to mi se nije desilo jo od Tomi evog uda u Poskokovoj Dragi Posebna je pak pri a o Hollywoodu sad obra am vi e pa nje na filmove i stvarno je istina osobe koje se slu e kompjuterima, koriste isklju ivo tipkovnicu, za njih ne postoji mi , backspace tipka je apsolutno suvi na, svaka datoteka neovisno o veli ini skine se samo za par sekundi, a ovjek i eta iz zgrade sa CD om u ruci gdje ga je samo na ao i to jo praznog Knjiga e biti lak a i razumljivija za itanje onima koji poznaju dalmatinski jezik i njihove baze i finte ali ja u ga ipak preporu iti svima i informati arima i onima drugima koji se ele nasmijati i pro itati ne to sasvim druga ije Mo da bi bilo dobro da se u ovakvim knjigama napi e kao dodatak Rje nik stranih rije i ili da se knjiga jednostavno prevede na knji evni jezik jer, ka u mnogi, da su spomenutu Tomi evu knjigu ocijenili slabijom ocjenom, samo zato jer ju nisu razumjeli.I nemojte se ljutiti ako ste ekonomist, broker, bankar ili pravnik, pa kao takvi niste me u omiljenim likovima ovog informati ara starog kova, jer ete itaju i ponekad imati osje aj da je autor itekako u pravu a kako i sam ka e Ako bog postoji, onda je on informati ar. Ima genijalnih knjiga pokvarenih autora A ima i genijalnih knjiga autora jo genijalnijih Ovo je djelo jedno od takvih, a meni je ast nazvati Quarka, Informati kog mar ala glavom, svojim prijateljem.


About the Author: Kristijan Mirić

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Informatičar starog kova book, this is one of the most wanted Kristijan Mirić author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *