[EPUB] ✺ Poetika horora By Dejan Ognjanović – Agedanna.info

Poetika horora Poetika Horora Je Studija Koja Defini E Horor Kao Knji Evni Anr I Obja Njava Nastanak I Razvoj Njegove Poetike Od Gotskih RomanaVeka Pa Do Bestselera S KrajaI Po EtkaVeka U Ovoj Knjizi Prikazuju Se Klju Ne Faze I Akteri, I Analiziraju Najreprezentativnija Dela U Kojima Se Ogledaju Prelomne Ta Ke U Razvoju Anra Rani Gotik Horas Volpol Otrantski Zamak , Pozni Gotik Meri Eli Franken Tajn , Edgar Alan Po I Horor Pri A, Pri A O Duhovima Okretaj Zavrtnja Henrija D Ejmsa , Viktorijanski Neogotski Roman Drakula Brema Stokera , Udne Pri E Kosmi Ke Strave Boja Izvan Ovog Svemira H F Lavkrafta , Horor Kao Bestseler Isijavanje Stivena Kinga I Savremene Tendencije U Hororu Koje Oli Avaju Moderni Gotik Irli D Ekson, An Ela Karter, D Ojs Kerol Outs , Pri A O Duhovima Robert Ajkman , Telesni Horor Klajv Barker , Psiholo Ki Horor Robert Bloh, Tomas Haris I Kosmi Ka Strava Tomas Ligoti Poetika Horora Prikazuje Kontinuitet Ali I Neprestanu Evoluciju I Sazrevanje Ovog Popularnog, Provokativnog I Inspirativnog Anra Studija Se Sve Vreme, A Naro Ito U Poznijim Deonicama, Koje Se Bave Modernim Hororom, Bavi I Dvosmernim Vezama Izme U Knji Evnosti I Filma, A Za Definisanje Anra Podjednako Se Oslanja Na Uvide Teoreti Ara Filma I Knji Evnosti, Pa Stoga Mo E Biti Vredna I Onima Koje Zanima Anr Na Filmu Isto Kao I U Knji Evnosti Svako dete na samom pocetku svog kolovanja prvo to uzme u ruke jeste Bukvar,kao prohodnost za dalje opismenjavanje isto tako svaki ljubitelj horora kaoprvo tivo s kojim bi trebalo da se susretne jeste Poetika horora Moje neko skromno mi ljenje jeste da je ovo mo da i jedina ozbiljna studija koja se u potpunosti sa naucne strane bavi temeljnom analizom vrste knji evnosti koji mnogi do ivljavaju kao razbibrigu i stavljaju u isti ko sa tkz limunada kniji eno u, medjutim autor visoko postignutim kvalitetom knjige uspeva da natera i najveceg laika za horor da tu vrstu knji evnosti vi e ne gleda istim ocima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *