[KINDLE] ❆ Kokular Kitabı ❤ Vedat Ozan – Agedanna.info

 Kokular Kitabı Koku Denince, T Rkiye De Akla Ilk Gelen Isim Vedat Ozan Lk Kitab Ve Uzun Soluklu Al Mas N N Ilk Cildi Kokular Kitab Nda Meselenin Hemen Her Cephesini Ku At Yor Mitoloji, K Lt Rel Tarih, Kimya, Ekonomi Politik, Psikoloji, Edebiyat, G Ndelik HayatBu Kitab Okuduktan Sonra Bir Bebe I Severken, Do Algaz Faturan Z Yat R Rken, Ba N Z N Zerinden Bir G Vercin S R S Ge Erken, Al Veri Yaparken, Ans Z N Nostaljiye Kap Ld N Zda, Kendinizi Kar Cinsi Etkilemeye Al Rken Yakalad N Zda, Hatta Asans Re Bindi Inizde, Art K Ba Ka A R Mlarla D Nmeye Ba Layacaks N ZKokular Kitab N D N P D N P Okuyacaks N Z Burnunuzda T Tecek Ama Hepsi Bu De Il, Merak Etmeyin Daha Cilt S Ras N Bekliyor Bunun Parf M Var, K Lt Rel Tarihi Var, Lezzet Boyutu Var Annemizin Karn Ndayken Ba Layan Koku Yla Maceram Z N Ayr Nt L Hik Yesi, Yine Orada Ba Layan Lezzet Le Tamamlanacak Nsan N Gizli Pusulas Burnun, Dolay S Yla Koku Nun Akla Gelen, Gelmeyen Neredeyse Her Eyimize Sirayet Eden D Nyas Na Ho Geldiniz Bir inceleme kitab oldu una inanamayaca n z kadar e lenceli bir slupla yaz lm kitap Bol bol notlar alarak okudum Proust etkisinden tutun da, ya l l n kokusuna kadar o kadar ilgin bilgilerle dolu ki kitap bitince istemsizce koku fark ndal n z art yor Vedat Ozan n eme ine sa l k di er kitaplar n da sindire sindire okumak i in sab rs zlan yorum. Hi bilmedi im iki hastal rendim kakosmia k t koku ve anosmia koku duyusu kayb ama otizm ile koku aras ndaki ok merak etti im ili kiyi bulamad m koku alma duygusu geli memi ocuklar n otizm riski ta d klar na dair bir iddia var bir di eri zeki ocuklar n koku alma yetene i ok olurmu. Vedat Ozan n Kokular Kitab , ba lang c ndan sonuna kadar ilgiyle okunan, s k c olabilecek teknik konular , ak c bir dille okunur hale getiren, her b l m nde yeni bilgiler i eren keyifli bir kitap ok zengin bir literat r listesinin yan nda, dizin arac l yla tekrar tekrar d n p bakabilece iniz bir ba vuru kitab da olmu Tarih, k lt r, mitoloji, kimya, politika, psikoloji, ekonomi, g ndelik hayat ile ilgilenenlere nerilir Ufak hikayelerle bezenmi , harika bilgilerle dolu bir kitap. Anlat m dili olarak son zamanlarda okudugun en iyi kitap.. Konu olarak ok ilgin bir kitap Bu konuda bu kadar geni bir yelpazede yaz lan ba ka kitap yoktur muhtemelen inde ok g zel rnekler bar nd r yor Kesinlikle bilgili birinin kaleminden kt belli olan bir kitap Ancak baz konular fazla tekrar edilmi ti hatta bazen ok fazla O y zden bazen s k lsam da genel olarak sevdi im bir kitap oldu. Normalde ak lda tutulmas kolay olmayan o u bilgiyi yle g zel hik yele tirerek anlatm ki haf zada yer a lmamas m mk n de il Olduk a rahat okumas olan, kokuyla ilgili kimi zaman beni hayrete d ren bilgilerin topland ok renkli bir kitap olmu.


About the Author: Vedat Ozan

1978 y l nda Kad k y Anadolu Lisesi ni Kad k y Maarif Koleji bitirdi Y ksek renimi 1980 y l nda Bo azi i niversitesi nde tamamlad FSAK ta foto raf zerine ald e itimlerin ard ndan proje koordinat rl ve foto raf e itmenli i yapt Bunun yan s ra FSAK Dergisi yay n kurulunda da yer ald.Profesyonel ba ms z parf m rl n n yan s ra duyular ve zellikle koku duyusu konusunda al


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *