[Epub] ❧ Psikopat Mafya (Psikopat Mafya, #1) Author Şule Terzi – Agedanna.info

Psikopat Mafya (Psikopat Mafya, #1) Vey Ailesinin Kasvetinden Ka Arak, Kendine Yeni Bir Ba Lang Kurma Fikri Ok Cazip Gelmi Ti Ba LardaFakat Apans Z D T Karanl K Kuyunun I Inde, Bilinmezlikle Izdi I Yolda Ilerlerken, Olmamas Gereken Yerde Buldu Hayat N Ve G Rmemesi Gerekenleri G Rd Masum G Zleri Bu Ya Ad Klar Mdan Daha K T , Daha Fazlas Olamaz Derken, Ummad Anda Karanl N N Sahibi Ya Z La Tan T Gamzeli G Zel AfraBir A K Ne Kadar Tutsak Eder Adam Ya A K Olan Kad N N Ne Kadar K T Ye Gider Kaderi Kmaz Yollar , G R Nmez Prangalar Olan A Klar N Hikayeleri De Kendileri Gibi Y K K D K K Bir Depoda Ba Lam TKader Onlar Bilinmezlikle Ku At Rken, Al Nlar Na A K Gibi Yaz Lan Izgiyle Bildikleri Tek Ger Ek, Yaralar N Birbirlerinin Saracaklar Yd


About the Author: Şule Terzi

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Psikopat Mafya (Psikopat Mafya, #1) book, this is one of the most wanted Şule Terzi author readers around the world.10 thoughts on “Psikopat Mafya (Psikopat Mafya, #1)

  1. says:

    Okudu um en berbat kitaplardan biri Verdi im paraya cidden z l yorum Uzun uzun a klama yapard m ancak hayat nda be tane adam ak ll kitap okuyan biri zaten ilk 50 sayfay okuyunca ne demek istedi imi anlayabilir.G zel kapa na bak p aldanmay n derim 1 puan.


  2. says:

    sminden dolay pek okumay d nmedi im bir kitapt , Psikopat Mafya.Malum son zamanlarda ok mafyal kitap kmaya ba lad.Haliyle bende de bir nyarg olu tu.Ama tatilde iken elimin alt na gelince bir okuyay m dedim.Okumaya ba lay nca da saatler i inde bitirdim kitab.Kitap beni a rtt yi anlamda tabi.Okumaya ba lay nca devam nda da ne olacak diye b rakamad m elimden.Ama o son ne


  3. says:

    H l ikinci kitab alamaman n ac s


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *