➥ [Ebook] ➠ Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar ve Öneriler By Taha Akyol ➯ – Agedanna.info

Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar ve Öneriler Best Book, Hayat Yolunda Gen Ler In An Lar Ve Neriler By Taha Akyol This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Hayat Yolunda Gen Ler In An Lar Ve Neriler, Essay By Taha Akyol Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


About the Author: Taha Akyol

1946 y l nda Yozgat ta do du lk, orta ve lise renimini Yozgat ta tamamlad ktan sonar stanbul Hukuk Fak ltesi ni bitirdi Bir s re Yozgat ta serbest avukat olarak al t ktan sonra Ankara ya ta narak Herg n gazetesinde k e yazarl na ba lad Daha sonra haftal k siyasi haber dergisi Yank da y netici ve ara t rmac olarak al t 1987 y l nda Terc man gazetesinin genel yay n m d r oldu A10 thoughts on “Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar ve Öneriler

  1. says:

    9.bask s n sat n al p okudum Aral k 2018de km t in do rusu demode bir inceleme ve ara t rma olarak g r yordum k smen yle olsa da gayet g zel ve arp c bir ara t rma kitab.


  2. says:

    Bu kitab day m n kitapl n kar t r rken kuytu bir k ede buldum Daha nce hi okunmad belli oluyordu Yazar n ismini nce fark etmedi im i in 4.s n f bir ki isel geli im kitab sand m Birka sayfa kar t rd m, fikrim de i medi ama daha sonra Taha Akyol ad n g r nce e okunur art k dedim kendi kendime Hemen o g n inat edip bitirdim Buna 5 y ld z veren arkada m var o y zden ele tirimi k sa tutaca m Zaman kaybetmek gibi zel bir hobiniz yoksa tavsiye etmi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *