[Reading] ➷ Mga Biyahe, Mga Estasyon (Journeys, Junctions) ➭ Virgilio S. Almario – Agedanna.info

Mga Biyahe, Mga Estasyon (Journeys, Junctions) Mga Biyahe, Mga Estasyon, Journeys, Junctions ni Rio Alma translation ni Marne L KilatesIsa sa pinakapaborito ko ang maglakbay o paglalakbay Paulit ulit kong pinupuntahan ang mga lugar, mga biyahe, estasyon, magagandang tanawin tulad ng Luneta, Baguio, Talim Island, Palawan, atbp na naging bahagi na ng buhay ko, ang aking nakaraan o hinaharap pang pupuntahan na lugar o paglalakbay Nagustuhan ko sa aklat na ito ang mga tula, mga paglalarawan, tagpo ng pagkakataon, mga bagong lugar at mgta karanasan ng awtor Sa aking paglalakbay pagkatapos ko itong mabasa ay sinibukan kong magsulat ng tula at journal o diary totoong naging mabisa at nakaka antig sa puso ang maalala mo, makita, at mabasa ang mga kuwento sa iyong paglalakbay Sa makabagong panahon ngayon ng teknolohiya malaki ang naitutulong ng pagkuha ng mga litrato sa pamamagitan ng celfon 0 selpi na mas lalong naging kaaya aya, mal aking tulong sa iyong pagbiyahe sa mga estasyon.Dahil dito nakagawa na rin ako ng maraming tula, subukan din ninyo at baka kayo na ang susunod na instant makata.Every star is home Every language, I dare say in poetry is native My own experience rewriting all this wandering in our second language was the most instructive and exhilarating one, I hope the reader experiences as well Marne L Kilates Mga Biyahe at estasyon,Journeys,Junctions Sa ilang libro ni Rio Alma na nabasa ko na, ito ang pinakanaunawaan ko sapagkat hindi ganoon katalinghaga ang gamit niyang Filipino bukod pa sa may salin itong Ingles.Sadyang mahusay ang Pambasang Alagad ng Sining sa paggamit ng mga salitang naglalarawan sa isang bagay, pangyayari, pakiramdam, o anuman Paminsa y mahirap nga lang maunawaan o makibagay sa akda kung ang ilang salitang gamit niya ay malalim na Tagalog.80% ng mga tula ay binasa ko habang ako mismo y bumibiyahe sa bus at MRT Saglit kong naisabuhay kong anong danas ng talampakan sa paglalakbay. This is the second poetry collection I ve read of Rio Alma, perhaps the foremost Filipino poet in Tagalog language Like the other one Dust Devils , this collection is a bilingual edition and selected from the poet s previous books The unifying subject is the poet s travels and peregrinations through the landscape of art, memory, and history The poems are highly aware of injustices brought about by class distinctions and the human capacity for barbarity I particularly liked the long poems like First Ascent at the Great Wall and Spoliarium Here s an excerpt from the first poem VI If these ramparts could speak They will point to the corpses of slaves, Rice rations and whips, and the harsh Memory of drought in the fields If stone and moss could speak They will reveal the soldier s loneliness While being blinded by dust storms While waiting for the barbarians Long ago, these walls have asked the breeze Why there are towering walls like these, Why the candle gutters in the cold, And why books were ordered burned. Even While Wearing His Many Hats As Educator, Activist, Editor, Journalist, University Professor And Cultural Administrator, Virgilio S Almario In His Role As Critic And Literary Historian Has Always Been A Poet And A Traveler The Poems In This Collection Are Culled From His Last Ten Poetry Books That Individually And Invariably Include A Poem Or A Group Of Poems On Places Where The Poet Has TraveledAmong These Poems, Too, Might Be Felt Most The Characteristic Tension Between Home And Destination, The Past And The Present, And The Febrile Twilight In Between Where The Poet Traveler Finds Himself, Whether It Is In Vigan Or Davao, Sta Fe Or At The Foot Of Mayon, Or Away From Home Shores In Sofia, Sounion Or StonehengeAnd Because Rio Alma Is Rio Alma, The Persona In These Poems Of Wandering, Sometimes Of Displacement And Alienation, Is Always Filipino It Is This Filipino Ness, Which Governs All His Poetry And Resides Naturally In The Original, That The Translator Must, With Any Merit At All, Transpose, Trans Relate Into This Sometimes Cumbersome, Sometimes Wanting, Second Language Of Ours


About the Author: Virgilio S. Almario

Virgilio S Almario, better known by his pen name, Rio Alma, is a Filipino artist, poet, critic, translator, editor, teacher, and cultural manager He is a National Artist of the Philippines.Growing up in Bulacan among peasants, Almario sought his education in Manila and completed his degree in A.B Political Science at the University of the Philippines A prolific writer, he spearheaded the secon


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *