❮BOOKS❯ ✴ Bir Pırıltıdır Yaşamak ✪ Author İpek Ongun – Agedanna.info

Bir Pırıltıdır Yaşamak Ya Am N P R Lt S N Yakalamaya Al An Hep Ara T Ran, Soran, Renen, Daha Iyiyi, Daha G Zeli Ama Layan Ya Amdaki Mutluluklar N Yan P S Nen P R Lt Lardan Olu Tu Unun Bilincinde Olan Bu P R Lt Lar N Hi Birini Ka Rmadan, Ya Am N Her Kesitini Binbir Renkle S Sleyerek Ya Amak Isteyen Gen Tir, Modern Ve Se Kin Gen Siz De B Yle Olmak Istemez Misiniz Yleyse El Ele Verelim Ve Hayat Binbir Renkle Ya Amak I In Elimizden Ne Geliyorsa Yapal M Var M S N Z


About the Author: İpek Ongun

1961 y l nda Amerikan K z Koleji Edebiyat B l m nden mezun olan pek Ongun, yaz ya am na 1980 de yay mlanan Mektup Arkada lar yla ba lad Onu Kamp Arkada lar ve Afacanlar etesi adl ocuk kitaplar izledi Bunlar izleyen Ya On Yedi ve Bir Gen K z n Gizli Defteri ba l kl yap tlar ysa gen lik i in yaz lm romanlard r Gen lik romanlar ndan sonra, gen lere ya ama k lt r ve ki isel geli im10 thoughts on “Bir Pırıltıdır Yaşamak

 1. says:

  pek bir ey an msamamakla beraber, g nl k ya ama dair tabiiki gen k zlara, pratik neriler sunuyor idi ipek abla lakin zengin k zlara hitab etti ini an ms yorum zira karides atal hangisi, beyaz arap barda m b y k oland k rm z arap barda m gibi nerilerdi bunlar.


 2. says:

  Parf m nce havaya s k sonra i inden ge erek y r Sa lar n, t rnaklar n hep temiz olsun ve buna benzer gen k zlara y nelik iyi niyetli tavsiyelerle dolu bir kitapt Ergenli e yeni girmi bir gen k z olarak bu kitab okudu umda yazar n sanki T rkiye de de il de bir lkede ya ayan k zlara hitap eder gibi konu tu unu d nm t m Zira verilen tavsiyeler ne kadar samimi olsa da baz lar ger ek


 3. says:

  pek ok roman ve film uhrevi bir m zik e li inde, evlilik yemini ederken sona erer Teller, duvaklar, bayg n g l c klerle sanki as l ula lmas gereken nokta buymu mesaj vererek, ak llar kar t r p, gen insan yan lt r pek Ongun dan okudu um ilk kitap olarak ilgimi ekti Ger ekten de gen lere y nelik bir ki isel geli im kitab olmas yla beraber, hayata kar bana daha olumlu bir bak a s sun


 4. says:

  kab de i en kitaplardan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *